Пређи на главни садржај

О пројекту

Сажетак пројекта:


Желимо да своју школу учинимо модерном установом у којој ће настава бити усклађена са савременим европским образовним тенденцијама. Желимо да наставу осавременимо и обогатимо иновативним методама и облицима рада подржаним употребом ИКТ. Основни циљ нам је унапређење постигнућа ученика и њихово оспособљавање за функционалну примену знања и формирање вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву. У складу са европским образовним тенденцијама, желимо да код ученика развијемо компетенције за комуникацију и сарадњу, функционалну, дигиталну и медијску писменост; да подстичемо њихову креативност и критичко мишљење. Желимо да им омогућимо окружење у коме ће имати прилику за комуникацију и сарадњу са ученицима из других земаља и тако развијати интеркултуралност, толеранцију и свест о поштовању различитости.
   Да бисмо ученицима омогућили све наведено, неопходно је да код наставника повећамо мотивацију за нове облике стручног усавршавања којима ће развити компетенције за примену нових метода и алата у свакодневном наставном процесу и употребу нових технологија.
   Шест наставника ће похађати три одабрана курса на којима ће се упознати са иновативним методологијама и праксама и развијањем ученичких компетенција уз употребу  ИКТ. Након завршетка курсева наставници ће научене сардржаје применити у свакодневном раду са ученицима.  Очекујемо да ће примена нових метода унети освежење у учионице и позитивно утицати на мотивацију ученика. Оснажиће њихове компетенције, повећати њихову ангажованост, што ће довести до бољих резултата учења. Наставници полазници курсева ће организовањем обуке своја знања и искуства пренети другим наставницима чиме ће се позитивни ефекти проширити на што већи број ученика.
 Очекујемо да ће интензивнија примена нових облика рада довести до повећања квалитета наставе и успеха ученика, што нам је један од основних стратешких циљева. Период мобилности омогућиће наставницима повећање језичких вештина и остваривање контаката на међународном нивоу. Тако ће наставници бити оснажени за чешће интегрисање међународне сарадње у свакодневни наставни процес. Школа ће бити у могућности да изврши шири утицај на локалну заједницу, преношењем својих искустава и практичних примера.
 Резултати евалуације пројекта биће пажљиво размотрени и интегрисани у даљи стратешки развој институције. Послужиће за дефинисање наредних циљева, планирање будућих активности и унапређење Школског развојног плана.


"This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein" 

Популарни постови са овог блога

Први дан мобилности

Данас је први дан обуке наших наставника у Фиренци. Уводне активности су обухватиле упознавање са циљевима и садржајем курсева и међусобно упознавање учесника. Поред наставника из Србије учествују и наставници из великог броја европских земаља: Румуније, Естоније, Немачке, Хрватске,Мађарске..... Ово ће бити прилика не само за учење, него и за упознавање и размену искустава са колегама широм Европе.


New Methods Better Educational Achievements

   New Methods - Better Educational Achievements (Нове методе - боља образовна постигнућа) је пројекат ОШ "Петар Лековић" Пожега, одобрен и финансиран од стране програма Еразмус плус...   Еразмус плус је програм Европске уније намењен финансирању пројеката из области образовања, младих и спорта (сазнајте више о програму).    Циљ пројекта је упознавање наставника са иновативним методама подучавања које могу повећати мотивацију ученика и довести до бољих постигнућа.     Наш партнер је EUROPASS Centro Studi Europeo, реномирана организација са вишегодишњим искуством у обукама наставника за примену савремених педагошких приступа. Од великог броја курсева које ова организација организује, одабрани су следећи: A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for TeachersThe 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in SchoolsWeb Solutions for the Classroom Детаљан опис пројекта може се видети на сајту Европске комисије (Project card), a сажетак на срп…

Још 9 дана:)

Ја, као припадник образовног система, нисам често (читајте: никад) имала прилику да ми ми неко омогући да се стручно усавршавам у иностранству. Начин на који би некоме то пошло за руком је мени увек био мистерија, колико год се тај неко трудио да ми потанко објасни шта би тачно требало да урадим. Ако треба да пишем и размишљам на тему, у реду, али не и да водим рачуна о уговорима. Пошто нас је сада шесторо у екипи, много је лакше јер нисам ја та која уговорима мора да се бави (предност рада у екипи!) и зато могу, неоптерећена тиме, да вам изложим своје мисли о нашој малој италијанској (аван)тури.      Одувек сам веровала да је знање једна од највреднијих ствари које имаш, иако сам у животу најчешће наилазила на ситуације које су грубо оповргавале ово моје уверење.  И тако сам са ставом оптимисте, заједно са члановима школског тима за реализацију пројеката, пре осам месеци написала пројекат. „Треба нам име за пројекат.“ „Оставимо то за крај, за сам крај.“ Нисам била сигурна који б…