Пређи на главни садржај

Шта смо научили

   Отвореност за непрекидно учење и усавршавање једна је од најважнијих одлика савременог наставника. У времену брзог развоја технологија, непрестаних промена у окружењу и савременом друштву, од наставника се очекује да буде спреман да испрати све те промене и прилагођава свој рад различитим околностима и потребама ученика. Очекује се да промишља, процењује и непрекидно преиспитује своју наставну праксу.
   Желећи да наставу у својој школи унапредимо, пронашли смо начин да стекнемо нова знања и вештине потребне за изазове савременог образовања, која ће бити у складу са светским образовним тенденцијама.
   Курсеви које смо похађали током мобилности баве се различитим аспектима наставног процеса. На курсу "The 4Cs: Creativity, Critical thinking, Communication and Collaboration in Schools" разматрани су начини и стратегије за развијање важних компетенција код ученика. Као што знамо, савремено образовање усмерено је не на пуко гомилање знања, већ на унапређење компетенција које ће ученицима бити потребне за будући живот и рад у свету који се непрестано мења. Постоји велики број вештина које ученици треба да стекну и унапреде током школовања, а међу најважнијима су комуникација, способност за сараднички рад, креативност и критичко мишљење. На курсу смо се упознали са занимљивим методама које се могу употребити у учионици, практичним примерима коришћења тих метода, а такође смо у сарадњи са другим наставницима трагали за новим начинима интеграције нових метода у сопствене наставне активности.
  За разлику од првог курса који се бавио компетенцијама ученика, курс "A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers" био је усмерен на оснаживање наставника за изазове савременог образовања. Прилагођавање променама и потребама савременог ученика није нимало лако за наставнике. Свакодневно се суочавамо са бројним тешкоћама, стресним ситуацијама, незадовољством сопственим радом и ученичким постигнућима. На курсу су разматране стратегије за повећање самопоуздања наставника, комуникацијске вештине потребне за побољшање разумевања и сарадње са ученицима и родитељима, методе контроле стреса и спречавања засићења послом. Овде је од суштинске важности била размена искустава са другим наставницима, упоређивање образовних система и начина рада у различитим земљама. Размена са наставницима из других земаља изнедрила је нове идеје, а извесно олакшање донело је сазнање да су проблеми са којима се наставници суочавају свуда слични, чак и у много уређенијим системима богатијих земаља.
   Ефикаснију и лакшу примену иновативних метода подучавања, подстицање комуникације, сарадње, креативности омогућава нам употреба дигиталних технологија. Практична примена разноврсних веб-алата била је тема курса "Web Solutions for the Classroom". На курсу смо не само овладали вештинама потребним за креирање разноврсних наставних материјала, већ и разматрали могућности њихове смислене и ефикасне употребе у реализацији наставних циљева.
   Док сумирамо утиске и разматрамо усвојене садржаје, припремамо се за примену наученог на својим часовима и за дељење примера добре праксе са другим наставницима...
Коментари

Популарни постови са овог блога

ТВ Пожега: прилог о пројекту

Прилог о нашем пројекту у емисији Телевизије Пожега 26. 6. 2018. године:
via ytCropper

Целу емисију можете погледати на следећем линку:  https://youtu.be/LtSNFJQr_E4

Евалуација - евалуациони упитници

Драги наставници, родитељи и ученици,
Желели бисмо да проверимо колико су активности реализоване током трајања пројекта имале утицаја на унапређење наставе, ангажованост ученика и њихова постигнућа.
Молимо вас да изразите своје мишљење о пројекту одговарајући на питања из приложених упитника.
Анализа резултата показаће колико је реализација пројекта била оправдана и узеће се у обзир при планирању будућих активности.
Хвала.

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ


New Methods Better Educational Achievements

   New Methods - Better Educational Achievements (Нове методе - боља образовна постигнућа) је пројекат ОШ "Петар Лековић" Пожега, одобрен и финансиран од стране програма Еразмус плус...   Еразмус плус је програм Европске уније намењен финансирању пројеката из области образовања, младих и спорта (сазнајте више о програму).    Циљ пројекта је упознавање наставника са иновативним методама подучавања које могу повећати мотивацију ученика и довести до бољих постигнућа.     Наш партнер је EUROPASS Centro Studi Europeo, реномирана организација са вишегодишњим искуством у обукама наставника за примену савремених педагошких приступа. Од великог броја курсева које ова организација организује, одабрани су следећи: A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for TeachersThe 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in SchoolsWeb Solutions for the Classroom Детаљан опис пројекта може се видети на сајту Европске комисије (Project card), a сажетак на срп…